Privacy Statement

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacy verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij Job Personeelsmakelaar en waarom we deze gegevens verzamelen.

Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Je dient je ervan bewust te zijn dat Job Personeelsmakelaar niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Job Personeelsmakelaar respecteert de privacy van alle bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Job Personeelsmakelaar handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door diensten van Job Personeelsmakelaar te gebruiken, dan wel door de website van Job Personeelsmakelaar te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze privacy verklaring.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je solliciteert op onze website, je aanmeldt voor de jobalert of het contactformulier invult vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt Job Personeelsmakelaar gegevens vast in haar database. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- CV
- Motivatie
- Functie voorkeuren
- Beschikbaarheid en arbeidsverleden

De gegevens worden bewaart voor de periode die nodig is om het doel te bereiken, met een maximale bewaartermijn van 3 jaar. Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

Wij leggen gegevens vast om:

- Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
- Jobalerts te versturen, mits je daar toestemming voor hebt gegeven;
- Screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens zijn toegankelijk voor de volgende derde partijen:

- Internetbureau Get.Noticed B.V.
- Tink Digital
Hostingsbedrijf Virtio B.V.
- Peter Schmidt Marketing & Communicatie
- Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten, waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt.
- Mail Chimp
- IT-Connectie
- CV Match

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze privacy verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid
Onze website bevat links naar andere internetsites. Job Personeelsmakelaar is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere websites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke website te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacy verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite. Job Personeelsmakelaar is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

Beveiliging
Job Personeelsmakelaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Job Personeelsmakelaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

Email: info@jobpersoneelsmakelaar.nl
Telefoon: 040 - 303 00 07

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Job Personeelsmakelaar kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Job Personeelsmakelaar plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt op Job Personeelsmakelaar. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website te optimaliseren. Job Personeelsmakelaar plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland
Job Personeelsmakelaar maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen privacy verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacy verklaring, kun je contact met ons opnemen.


Wil jij ook een persoonlijke arbeidsmarkt makelaar?

Maak een afspraak of blijf automatisch via de mail op de hoogte met een JobAlert!

Maak een JobAlert